Over de NJU

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche

De Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU) behartigt de belangen van de detailhandel in gouden en zilveren sieraden, horloges, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen. Daarnaast komt deze vereniging niet alleen op voor de belangen van in de branche werkzame taxateurs, makelaars en ambachtslieden maar ook voor die van u.

De vakbekwame ondernemer herkent u niet alleen aan zijn schitterende etalage maar ook aan zijn NJU-vignet. Dit vignet is een symbool dat u zekerheid biedt voor deskundige adviezen, vakkundige reparaties en professionele taxaties.

De NJU waarborgt de kwaliteit van de branche door middel van de instelling van een vakbekwame en onafhankelijke klachtencommissie. Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de NJU. De secretaris zendt de klacht door aan de detaillist met een verzoek om commentaar.

Als de detaillist de klacht niet direct kan verhelpen, wordt de kwestie voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. De secretaris van de NJU stuurt tenslotte het advies van de klachtencommissie naar de klager en de detaillist. Deze service voor de consument is kosteloos. © NJU 2002

Ga naar de NJU website