F.A.Q.

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen, of wilt u meer informatie ergens over? Neem dan contact met ons op via de contact pagina.

Soms kopen wij ook klokken in die ons door particulieren worden aangeboden. Niet alle klokken zijn echter interessant. Het kan zijn dat een soortgelijke klok zich al in de collectie bevindt of dat de aangeboden klok niet in onze collectie past. Het komt ook voor dat de conditie en oorspronkelijkheid zoveel te wensen overlaat, dat de klok niet interessant is. Net als de vraag, speelt echter ook de prijs een rol. Er zijn dus veel criteria waar een klok op moet scoren voordat ze kan worden ingekocht.

Als u een klok heeft waarvan u afscheid wil nemen, kan het zinvol zijn binnen de familie te informeren of er interesse bestaat uw klok over te nemen. Is er geen interesse dan kunt u uw klok aan ons aanbieden. Stuur dan s.v.p. een foto van de gehele klok, van de wijzerplaat en van het uurwerk naar [email protected]. Indien u uw telefoonnummer vermeldt, de afmetingen en eventuele bijzonderheden en het bedrag dat u voor uw klok wil ontvangen, kunnen wij een afweging maken. Houd er rekening mee dat u zich bij verkoop dient te legitimeren.

Nee. Wij hebben ons gespecialiseerd in het repareren, restaureren en verkopen van antieke uurwerken. Taxeren is een discipline waarvoor u beter een beëdigd taxateur kunt inschakelen. U kunt googelen voor een beëdigd taxateur in uw regio.

Bedenk tevoren wat het doel is van de taxatie. Heeft u een taxatie nodig voor een boedelscheiding, voor de verzekering of wenst u slechts een inschatting van een reële verkoopwaarde? Informeer van tevoren naar de kosten van de taxatie. U kunt dan een afweging maken of de kosten opwegen tegen de mogelijke baten.

Nadat wij uw klok volledig hebben hersteld, ontvangt u bij overdracht een gebruikershandleiding waarop staat hoe u het beste met uw klok kunt omgaan. Mocht u uw klok niet door ons hebben laten repareren, dan kunt u gebruikmaken van onderstaande tips.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat klokken zijn gebaat bij “rust en regelmaat”. Het is belangrijk om een klok op te winden/op te hijsen voordat de klok uit zichzelf gaat stilstaan, omdat de veer is afgelopen of het gewicht niet tijdig is opgehesen.

Voor klokken met veren is het verstandig om deze eenmaal per week op een vaste dag op te winden. Om een goed gangresultaat te verkrijgen is het belangrijk dat de veren telkens volledig, dat wil zeggen tot het einde, worden opgewonden.

Het is raadzaam om uw klok(ken) periodiek te laten controleren en eventueel te laten smeren. Dit hangt af van de klok, maar als richtlijn hanteren wij eens in de drie jaar. Voor Schwarzwalders met houten uurwerken is een onderhoudsinterval van 2 jaar beter.

Ook als u klok al jarenlang prima functioneert, betekent dat niet dat het uurwerk geen onderhoud nodig heeft. Uw klok is immers 24/7 in bedrijf. De belasting van een het uurwerk is daardoor veel hoger dan dat velen zich realiseren. Door uw klok van tijd tot tijd te laten controleren, voorkomt u dat lagers drooglopen en er beschadigingen ontstaan.

Als we van zomertijd naar wintertijd overgaan, wordt de tijd een uur teruggezet. Het is af te raden om de wijzers van uw klok een uur terug te draaien. Klokken kunnen kapotgaan als u de wijzers over het hele en halve uur terugdraait.

Wat u wel kunt doen is de slinger van uw klok stil zetten en deze na een uurtje weer een zetje te geven. Deze handeling kent geen risico’s voor het uurwerk en werkt in alle gevallen perfect.

Fijn dat u zo tevreden bent! Daar doen we het voor. Wellicht wil u een review plaatsen op Google.

Indien u een klacht heeft over een reparatie, een restauratie, een aan- of verkoop of iets anders, dan is het belangrijk om deze klacht zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten. Dat kan mondeling, telefonisch, per e-mail of schriftelijk. Hoe eerder u uw klacht kenbaar maakt, des te sneller uw klacht kan worden opgelost.

Zou het zo zijn dat de klacht niet is op te lossen/niet wordt opgelost en er geen bevredigende alternatieve oplossing wordt aangeboden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de Vereniging Restauratoren. Uiteraard kunnen geschillen ook ten alle tijden aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

Uiteraard willen wij voorkomen dat er überhaupt geschillen ontstaan. Het maken van heldere afspraken en het leveren van vakwerk kan daaraan bijdragen. Indien desondanks een geschil ontstaat, of iets wordt als een geschil vervaren, dan is het belangrijk dit direct schriftelijk te melden. Lukt het niet om in samenspraak tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van Restauratoren Nederland. Ook kunt u zich tot de rechter wenden in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.

 

Vragen m.b.t. reparaties

Naar ons idee is dit de meest gestelde vraag als het om het herstel van klokken gaat. Helaas is het niet de juiste vraag.

Waar het feitelijk om draait is of u voldoende plezier aan uw klok beleeft om de reparatiekosten te kunnen rechtvaardigen. U dient dus een inschatting te maken of de reparatiekosten voor u opwegen tegen het jarenlange plezier wat u daarna weer aan uw klok zal beleven. Als dat een “ja” is, dan zijn de reparatiekosten prima te rechtvaardigen.

Het komt regelmatig voor dat wij uurwerken herstellen die economisch gezien nagenoeg geen waarde hebben, maar voor de eigenaar dermate dierbaar en belangrijk zijn dat zij de reparatiekosten graag voor lief nemen.

De reparaties die wij uitvoeren variëren van eenvoudig onderhoud, zoals het smeren van een uurwerk of het vervangen van versleten koorden/darmsnaren, tot het uitvoeren van kleine (deel)reparaties, zoals het herstel van een afgebroken wijzer.

Daarnaast reviseren wij antieke uurwerken. Voor een revisie wordt een uurwerk eerst volledig gedemonteerd en schoongemaakt. Na het schoonmaken worden alle onderdelen stuk voor stuk weer in de best mogelijke staat gebracht. Dit betekent onder meer dat de tappen (as-uiteinden) worden gepolijst, dat de lagers worden verbust (plaatsen van nieuwe lagers) en dat de ingrijpingen in het raderwerk worden gecorrigeerd, en dat het echappement wordt verzoold, gepolijst en afgesteld. Daarna wordt het uurwerk gemonteerd, gecontroleerd en afgeregeld.

Het komt ook voor dat een uurwerk gerestaureerd moet worden. In dat geval maken wij ook onderdelen bij die verloren zijn gegaan of die door vergaande slijtage niet meer zijn te herstellen. Gezien onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat wij volledig competent zijn om dit delicate proces op historisch verantwoorde wijze te realiseren.

Jazeker. Relatief eenvoudig herstelwerk aan klokkasten verrichten wij in eigen atelier. Voor verdergaande werkzaamheden of restauraties werken wij samen met specialisten op dat vlak. U kunt daarbij denken aan een meubelmaker, een houtsnijder, een porselein/emaille restaurator, een vergulder of een restaurator van schilderingen. Wij verzorgen desgewenst het hele proces, inclusief de transporten, waardoor u volledig wordt ontzorgd.

Wijzerplaten zijn vaak van emaille en dat is kwetsbaar. Vergulde, verzilverde, messing en aardewerk wijzerplaten komen echter ook voor.

Het restaureren van beschadigde wijzerplaten is specialistenwerk en wordt om die reden aan specialisten op dat vlak uitbesteed. Wij verzorgen desgewenst het hele proces, inclusief de transporten, waardoor u volledig wordt ontzorgd.

Alvorens wij een klok voor reparatie aannemen beoordelen wij eerst of een reparatie zinvol is. Sommige uurwerken blijken over de gehele linie zo versleten/beschadigd/ mishandeld te zijn, dat een reparatie niet zinvol is. Ook zijn er uurwerken die niet gedemonteerd kunnen worden zonder schade te veroorzaken.

Nee, wij repareren geen horloges, barometers, speeldozen of elektrische uurwerken.

Alle uurwerken worden in eigen reparatieatelier hersteld. Voor bijkomende werkzaamheden zoals het verzilveren van cijferringen, het vergulden van wijzers of andere onderdelen, meubelmakerswerk, restauratie-schilderwerk, het herstel van beschadigingen aan emaille wijzerplaten of het slijpen van glazen et cetera, doen wij een beroep op collega-restauratoren met een bewezen trackrecord. Hierdoor wordt het best mogelijke restauratieresultaat wordt gerealiseerd. U kunt er dus op vertrouwen dat wij nooit onze competentie te buiten gaan, door zelf maar wat aan te rommelen in een vakgebied dat niet het onze is.

Een klok is in veel gevallen niet zomaar te vervoeren. Belangrijk is om voor het vervoer een eventuele slinger en gewicht(en) te verwijderen of vast te zetten. 

Bij twijfel kunt u het beste even telefonisch contact met ons opnemen zodat wij u een goed advies kunnen geven dat is toegesneden op uw klok en vervoersmiddel.

Gedurende onze openingstijden kunt u uw klok brengen voor reparatie. Indien u ons tevoren over uw komst informeert, kunnen wij tijd maken om in uw bijzijn de gebreken aan uw klok te inventariseren. Na deze inventarisatie kunnen wij u in veel gevallen meteen vertellen wat er aan uw klok mankeert en of een reparatie zinvol is. Daarnaast vertellen we u hoeveel tijd er met de reparatie is gemoeid en wat daarvan de kosten zijn. Aan de hand daarvan kunt u dan besluiten of deze reparatie u past.

Werkzaamheden die minder dan 20 uur werk vergen worden doorgaans mondeling begroot. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Werkzaamheden die meer dan 20 uur vergen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geoffreerd. Het verstrekken van een schriftelijke offerte is zeker bij grotere opdrachten zinvol. Het schriftelijk uitwerken van het vooronderzoek en de offerte vergt beduidend meer tijd dan een mondelinge offerte. Daarom vragen wij in die gevallen een bijdrage in de kosten die aan het onderzoek en het uitbrengen van een gedetailleerde schriftelijke offerte zijn verbonden.

Nadat uw klok is gereviseerd krijgt u een verbale instructie voor het juist gebruik van uw klok. Daarnaast ontvangt u een schriftelijke gebruikershandleiding die geheel op uw klok is toegesneden. In deze gebruikershandleiding staan tips en tricks waarmee u uw klok optimaal kunt laten functioneren. Zowel voor nu, als in de toekomst.

Het is begrijpelijk dat veel mensen geen idee hebben wat er bij het herstel van antieke klokken allemaal komt kijken, laat staan dat zij in staat zijn te beoordelen of het herstelwerk goed is uitgevoerd. Veel van ons mooie werk wordt immers aan het oog onttrokken zodra het uurwerk weer in de kast is gemonteerd. Het herstellen van uurwerken berust dus voor een belangrijk deel op het vertrouwen van de opdrachtgever, dat de klokkenmaker daadwerkelijk levert wat u van hem verwacht: Kwaliteit! Recommandatie kan u houvast geven bij het vinden van de juiste uurwerkhersteller.

Op onderhoudshandelingen, zoals het smeren van een uurwerk, wordt geen garantie gegeven. Deze werkzaamheden zijn te beperkt om daarna het goed functioneren van het gehele uurwerk te kunnen garanderen.

Voor reparaties geldt, afhankelijk van het soort reparatie, een garantietermijn van 1 of 2 jaar. Wordt slechts een specifiek onderdeel van de klok hersteld, dan wordt op het goed functioneren van dat betreffende onderdeel 1 jaar garantie gegeven.

Is uw klok gereviseerd of gerestaureerd, dan wordt op het goed functioneren van het gehele uurwerk 2 jaar garantie gegeven. Materiaalbreuk, reguliere slijtage of mishandeling vallen buiten elke garantie.

Voor overige vragen kunt u per telefoon of email contact met ons opnemen.