Reparatie

Ons reparatieatelier

Een klok is dagelijks non-stop, 24/7 in bedrijf. Zeven dagen per week en jaar in jaar uit! Dit vergt veel van een uurwerk. Het is dus onvermijdelijk dat het op een gegeven moment ergens stopt en het uurwerk hersteld moet worden.

Vanaf de oprichting in 1984 hebben wij ons gespecialiseerd in het herstel van antieke uurwerken. In ons uitstekend uitgerust reparatieatelier werken wij, met gevoel voor restauratie-ethiek, aan het herstel van de uurwerken die ons worden toevertrouwd.

Voor het herstel van uw klok(ken) kunt u een beroep doen op onze kennis, ervaring en vakmanschap. U kunt bij ons terecht voor klein onderhoud, reparatie of de restauratie van uw klok. U kunt uw klok op ieder moment naar ons reparatieatelier brengen. Neem contact op als het transport voor u een belemmering is. Wij kunnen uw klok immers ook ophalen. Voor het herstel overleggen wij graag wat uw wensen zijn en welke mogelijkheden wij u kunnen bieden om uw klok, met respect en besef van restauratie-ethiek, vakkundig te herstellen.

Reparatie in Atelier Geert Mouthaan Klok

Ten alle tijden kunt u voor uw klok een beroep doen op onze kennis, kunde en ervaring. In samenspraak met u kunnen wij uw klok, met gevoel voor restauratie-ethiek, volledig naar uw tevredenheid herstellen.  

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over reparaties

Naar ons idee is dit de meest gestelde vraag als het om het herstel van klokken gaat. Helaas is het niet de juiste vraag.

Waar het feitelijk om draait is of u voldoende plezier aan uw klok beleeft om de reparatiekosten te kunnen rechtvaardigen. U dient dus een inschatting te maken of de reparatiekosten voor u opwegen tegen het jarenlange plezier wat u daarna weer aan uw klok zal beleven. Als dat een “ja” is, dan zijn de reparatiekosten prima te rechtvaardigen.

Het komt regelmatig voor dat wij uurwerken herstellen die economisch gezien nagenoeg geen waarde hebben, maar voor de eigenaar dermate dierbaar en belangrijk zijn dat zij de reparatiekosten graag voor lief nemen.

De reparaties die wij uitvoeren variëren van eenvoudig onderhoud, zoals het smeren van een uurwerk of het vervangen van versleten koorden/darmsnaren, tot het uitvoeren van kleine (deel)reparaties, zoals het herstel van een afgebroken wijzer.

Daarnaast reviseren wij antieke uurwerken. Voor een revisie wordt een uurwerk eerst volledig gedemonteerd en schoongemaakt. Na het schoonmaken worden alle onderdelen stuk voor stuk weer in de best mogelijke staat gebracht. Dit betekent onder meer dat de tappen (as-uiteinden) worden gepolijst, dat de lagers worden verbust (plaatsen van nieuwe lagers) en dat de ingrijpingen in het raderwerk worden gecorrigeerd, en dat het echappement wordt verzoold, gepolijst en afgesteld. Daarna wordt het uurwerk gemonteerd, gecontroleerd en afgeregeld.

Het komt ook voor dat een uurwerk gerestaureerd moet worden. In dat geval maken wij ook onderdelen bij die verloren zijn gegaan of die door vergaande slijtage niet meer zijn te herstellen. Gezien onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat wij volledig competent zijn om dit delicate proces op historisch verantwoorde wijze te realiseren.

Jazeker. Relatief eenvoudig herstelwerk aan klokkasten verrichten wij in eigen atelier. Voor verdergaande werkzaamheden of restauraties werken wij samen met specialisten op dat vlak. U kunt daarbij denken aan een meubelmaker, een houtsnijder, een porselein/emaille restaurator, een vergulder of een restaurator van schilderingen. Wij verzorgen desgewenst het hele proces, inclusief de transporten, waardoor u volledig wordt ontzorgd.

Wijzerplaten zijn vaak van emaille en dat is kwetsbaar. Vergulde, verzilverde, messing en aardewerk wijzerplaten komen echter ook voor.

Het restaureren van beschadigde wijzerplaten is specialistenwerk en wordt om die reden aan specialisten op dat vlak uitbesteed. Wij verzorgen desgewenst het hele proces, inclusief de transporten, waardoor u volledig wordt ontzorgd.

Alvorens wij een klok voor reparatie aannemen beoordelen wij eerst of een reparatie zinvol is. Sommige uurwerken blijken over de gehele linie zo versleten/beschadigd/ mishandeld te zijn, dat een reparatie niet zinvol is. Ook zijn er uurwerken die niet gedemonteerd kunnen worden zonder schade te veroorzaken.

Nee, wij repareren geen horloges, barometers, speeldozen of elektrische uurwerken.

Alle uurwerken worden in eigen reparatieatelier hersteld. Voor bijkomende werkzaamheden zoals het verzilveren van cijferringen, het vergulden van wijzers of andere onderdelen, meubelmakerswerk, restauratie-schilderwerk, het herstel van beschadigingen aan emaille wijzerplaten of het slijpen van glazen et cetera, doen wij een beroep op collega-restauratoren met een bewezen trackrecord. Hierdoor wordt het best mogelijke restauratieresultaat wordt gerealiseerd. U kunt er dus op vertrouwen dat wij nooit onze competentie te buiten gaan, door zelf maar wat aan te rommelen in een vakgebied dat niet het onze is.

Een klok is in veel gevallen niet zomaar te vervoeren. Belangrijk is om voor het vervoer een eventuele slinger en gewicht(en) te verwijderen of vast te zetten. 

Bij twijfel kunt u het beste even telefonisch contact met ons opnemen zodat wij u een goed advies kunnen geven dat is toegesneden op uw klok en vervoersmiddel.

Gedurende onze openingstijden kunt u uw klok brengen voor reparatie. Indien u ons tevoren over uw komst informeert, kunnen wij tijd maken om in uw bijzijn de gebreken aan uw klok te inventariseren. Na deze inventarisatie kunnen wij u in veel gevallen meteen vertellen wat er aan uw klok mankeert en of een reparatie zinvol is. Daarnaast vertellen we u hoeveel tijd er met de reparatie is gemoeid en wat daarvan de kosten zijn. Aan de hand daarvan kunt u dan besluiten of deze reparatie u past.

Werkzaamheden die minder dan 20 uur werk vergen worden doorgaans mondeling begroot. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Werkzaamheden die meer dan 20 uur vergen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geoffreerd. Het verstrekken van een schriftelijke offerte is zeker bij grotere opdrachten zinvol. Het schriftelijk uitwerken van het vooronderzoek en de offerte vergt beduidend meer tijd dan een mondelinge offerte. Daarom vragen wij in die gevallen een bijdrage in de kosten die aan het onderzoek en het uitbrengen van een gedetailleerde schriftelijke offerte zijn verbonden.

Nadat uw klok is gereviseerd krijgt u een verbale instructie voor het juist gebruik van uw klok. Daarnaast ontvangt u een schriftelijke gebruikershandleiding die geheel op uw klok is toegesneden. In deze gebruikershandleiding staan tips en tricks waarmee u uw klok optimaal kunt laten functioneren. Zowel voor nu, als in de toekomst.

Het is begrijpelijk dat veel mensen geen idee hebben wat er bij het herstel van antieke klokken allemaal komt kijken, laat staan dat zij in staat zijn te beoordelen of het herstelwerk goed is uitgevoerd. Veel van ons mooie werk wordt immers aan het oog onttrokken zodra het uurwerk weer in de kast is gemonteerd. Het herstellen van uurwerken berust dus voor een belangrijk deel op het vertrouwen van de opdrachtgever, dat de klokkenmaker daadwerkelijk levert wat u van hem verwacht: Kwaliteit! Recommandatie kan u houvast geven bij het vinden van de juiste uurwerkhersteller.

Op onderhoudshandelingen, zoals het smeren van een uurwerk, wordt geen garantie gegeven. Deze werkzaamheden zijn te beperkt om daarna het goed functioneren van het gehele uurwerk te kunnen garanderen.

Voor reparaties geldt, afhankelijk van het soort reparatie, een garantietermijn van 1 of 2 jaar. Wordt slechts een specifiek onderdeel van de klok hersteld, dan wordt op het goed functioneren van dat betreffende onderdeel 1 jaar garantie gegeven.

Is uw klok gereviseerd of gerestaureerd, dan wordt op het goed functioneren van het gehele uurwerk 2 jaar garantie gegeven. Materiaalbreuk, reguliere slijtage of mishandeling vallen buiten elke garantie.

Voor overige vragen kunt u per telefoon of email contact met ons opnemen.